Visie/missie

Visie

Het kindercentrum werkt hoofdzakelijk vanuit antroposofisch oogpunt met daarin vervlochten de visie van Emmi Pikler. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er gewerkt wordt met jaarlijks terugkerende projecten en vieringen op basis van de seizoenen en de daarbinnen vallende jaarfeesten zoals Pasen, Pinksteren, Sint Jan, Sinterklaas, Kerst etc. Tijdens deze projecten worden activiteiten aangeboden zoals knutselen, zingen, voorlezen, verkleden etc. en wordt geprobeerd om voor elk ontwikkelingsgebied een activiteit aan te bieden.

Jonge kinderen worden nog helemaal meegenomen in de sfeer van sprookjes en fantasie en worden volop gestimuleerd om lekker te gaan spelen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van zoveel mogelijk natuurlijke materialen en ontdekkingsmaterialen en is het eten biologisch en/of fairtrade, zonder toevoegingen van suikers, kleur-, geur-, en/of smaakstoffen. De kinderen worden zoveel mogelijk meegenomen naar buiten om te genieten van de natuur, haar wisselingen en de gezonde buitenlucht.

Kinderen mogen ‘vrij’ ontdekken, maar wel binnen aangegeven kaders van veiligheid, waarden en normen. Voor de oudere kinderen probeert het kindercentrum een ‘thuis’ te zijn waarbij de kinderen, binnen de door haar aangeboden activiteiten, vrij zijn om zelf te bepalen wat zij willen doen.

Missie

Het kindercentrum vindt het belangrijk dat elk kind altijd een thuis heeft. Een thuis is voor ons een plek:

  • waar     kinderen hun zelf kunnen zijn;
  • waar     kinderen zich kunnen hechten aan een persoon die dagelijks aanwezig is;
  • waar     de omgeving veilig en gezond is;
  • waar     zij liefdevol worden opgevangen;
  • waar     aandacht wordt besteedt aan het complete kind;
  • waar     momenten van rust en ontspanning worden afgewisseld met een gevarieerd aanbod van activiteiten;
  • waar     de activiteiten zijn gericht op verrijking en verdieping van cognitieve, creatieve, kunstzinnige, sociale en emotionele vaardigheden;
  • waar     de ontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van spelen;
  • waar     het spelen plaatsvindt met en te midden van natuurlijke materialen;
  • waar     bewust en respectvol wordt omgegaan met mens, dier en natuur.