Oudercommissie

Oudercommissie

Kindercentrum De Oude Dijk heeft een eigen oudercommissie, die bestaat uit ouders met kinderen op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Door aangekondigd vertrek van een van de leden is de oudercommissie weer op zoek naar een nieuwe betrokken ouder, dus voelt u zich betrokken bij de opvang en wilt u graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen, ook achter de schermen? Geef u dan op!

De oudercommissie bestaat nu uit:

Marleen Posthumus, moeder van Jildou, Ties en Siebren, in de rol van voorzitter,
Sebastiaan Kraak, vader van Silja, Tarja en Fedja, in de rol van notulist,
Kim van Ramshorst, moeder van Luuk, in de rol van algemeen lid.
De rol van penningmeester is nog niet vervuld…

De oudercommissie komt ongeveer 4x per jaar bij elkaar en tijdens deze vergaderingen wordt er van alles besproken dat met de opvang te maken heeft en/of opmerkingen die bij de ouders leven. Zie hieronder voor een klein overzicht van enkele besproken onderwerpen:

• Personeel en stagiaires
• Pedagogisch beleid en uitvoering in de praktijk
• Jaarfeesten
• Wetgeving en GGD-inspectie
• Kwaliteit en ouderbetrokkenheid
• Samenwerking andere partijen (KWS).

De oudercommissie kunnen jullie bereiken via hun postvak in het groepslokaal (op de vensterbank), de mail en telefonisch, namelijk:

Algemene e-mail: ocdeoudedijk@anelda.nl

Marleen
E-mail: m.posthumus@hotmail.com
Telefoon: 06-18632585

Sebastiaan
E-mail: skraak1978@gmail.com
Telefoon: 06-30289581

Kim
E-mail: kimvanramshorst@gmail.com
Telefoon: 06-81162990