Oudercommissie

Oudercommissie

Kindercentrum De Oude Dijk heeft een eigen oudercommissie, die bestaat uit ouders met kinderen op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Door het vertrek van twee gezinnen aan het begin van dit jaar (2017) bestaat de oudercommissie nog maar uit 3 actieve ouders, en zij zouden het erg fijn vinden als er weer een paar nieuwe ouders bij komen.

De oudercommissie bestaat nu uit:
Marleen Posthumus, moeder van Jildou, Ties en Siebren, in de rol van voorzitter,
Brenda Ferbeek-de Boer, moeder van Boudina, in de rol van penningmeester,
Karin Pasma, moeder van Tygo en Elske, in de rol van notulist.

De oudercommissie komt ongeveer 4x per jaar bij elkaar en tijdens deze vergaderingen wordt er van alles besproken dat met de opvang te maken heeft en/of opmerkingen die bij de ouders leven. Zie hieronder voor een klein overzicht van enkele besproken onderwerpen:

• Personeel en stagiaires
• Pedagogisch beleid en uitvoering in de praktijk
• Jaarfeesten
• Wetgeving en GGD-inspectie
• Kwaliteit en ouderbetrokkenheid
• Samenwerking andere partijen (KWS).

De oudercommissie kunnen jullie bereiken via hun postvak in het groepslokaal (op de vensterbank), de mail en telefonisch, namelijk:

Algemene e-mail: ocdeoudedijk@anelda.nl

Marleen
E-mail: m.posthumus@hotmail.com
Telefoon: 06-18632585

Brenda
E-mail: brendaBrendadeboerBrenda@hotmail.com
Telefoon: 06-1051966

Karin
E-mail: karinpasma87@hotmail.nl
Telefoon: 06-15691505