Oudercommissie

Oudercommissie

Kindercentrum De Oude Dijk heeft een eigen oudercommissie, die bestaat uit ouders met kinderen op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Door aangekondigd vertrek van een van de leden is de oudercommissie weer op zoek naar een nieuwe betrokken ouder, dus voelt u zich betrokken bij de opvang en wilt u graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen, ook achter de schermen? Geef u dan op!
De oudercommissie komt ongeveer 4x per jaar bij elkaar en tijdens deze vergaderingen wordt er van alles besproken dat met de opvang te maken heeft en/of opmerkingen die bij de ouders leven. Zie hieronder voor een klein overzicht van enkele besproken onderwerpen:
• Personeel en stagiaires
• Pedagogisch beleid en uitvoering in de praktijk
• Jaarfeesten
• Wetgeving en GGD-inspectie
• Kwaliteit en ouderbetrokkenheid
• Samenwerking andere partijen (KWS).
De oudercommissie is te bereiken via hun postvak op locatie alsmede via één van de leden. Hun contactgegevens kunt u verkrijgen via de leidsters op de opvang.