Kwaliteit

Kwaliteit

Kindercentrum De Oude Dijk en haar medewerkers streven er dagelijks naar om ouder en kind een thuis te bieden. Een plek waar je gezien mag worden, waar je mag zijn wie je bent, waar in liefde en respect wordt opgevangen en samengewerkt en kwaliteit boven kwantiteit staat.
 
Interne klachtenbehandeling
Ondanks alle inzet is het altijd mogelijk dat er iets niet naar uw tevredenheid verloopt of is verlopen en als dat zo is dan horen wij dat graag. Leidsters zijn altijd bereid om u even te woord te staan, zowel persoonlijk, maar ook via de telefoon, dus loop er niet te lang mee rond!
Wilt u weten hoe wij omgaan met een interne klacht, dan kunt u deze informatie terugvinden in ons klachtenreglement.
 
Externe klachtenbehandeling
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang.