Informatie

Informatie

Het kindercentrum is geopend van maandag t/m vrijdag.
De openingstijden vallen tussen 06.30 en 19.00 uur, zijn afhankelijk van aangevraagde opvang en kan elke dag wisselend zijn. Basis openingstijden zijn tussen 08.00 en 17.30 uur. Er zijn mogelijkheden voor flexibele opvang bij het reguliere tarief.

Overdag worden de kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd tot eigen spel en ontdekken. De omgeving is zo ingericht dat kinderen zelfstandig bij het speelgoed en de speelhoeken kunnen komen. Er wordt continu gekeken naar wat de kinderen nodig hebben en waar nodig wordt er bijgestuurd. Naarmate de kinderen ouder worden, worden er activiteiten aangeboden ter verdieping en ondersteuning van hun ontwikkeling. Alle activiteiten vallen binnen de seizoenen en daarbij behorende jaarfeesten. De kinderen worden dagelijks geobserveerd en deze informatie wordt gedeeld met de ouders via het kindschrift, de kindmap, tijdens de dagelijkse momenten van overdracht en jaarlijkse oudergesprekken.

Wilt u meer weten of een keertje komen sfeer proeven? Loop gerust eens binnen of bel met Simone Jansma, meewerkend eigenaresse, op telefoonnummer 06-17494058. De locatie is telefonisch het best bereikbaar tussen 08.30 en 17.30 uur. Voor een bezichtiging graag van te voren contact opnemen.

Mocht u uw kind willen aanmelden dan wel een wijziging in de opvang willen doorgeven kunt u hiervoor gebruikmaken van het mail adres op de pagina ‘contact’. Inschrijven is mogelijk bij de administratie van De Oude Dijk of pagina ‘contact’ verkrijgbare, inschrijfformulieren.

Er geldt een minimale afname van 3 uur per kind per dag, per week. Daarnaast is er een vakantieregeling die jaarlijkse omstreeks augustus en januari aan ouders wordt toegezonden. In deze vakantieregeling staat beschreven voor welke datum benodigde opvang dient te worden doorgegeven. Lukt het niet om voor een bepaalde datum de opvang door te geven, wordt geadviseerd z.s.m. contact op te nemen met de planning. Zie voor een uitgebreide beschrijving de algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en de actuele vakantieregeling.

Meertalig beleid

Binnen het kindercentrum is er veel aandacht voor het aanbieden van meer dan alleen het Nederlands. Kinderen worden in aanraking gebracht met in beginsel het Fries en Engels, maar ook andere talen worden op projectbasis niet geschuwd.

De talen komen naar voren in de seizoensactiviteiten, waarbij in elke taal een verhaal, gedicht of lied aangeboden worden en talen worden gekoppeld aan personen, waarbij vaste medewerkers hun eigen taal vasthouden in het werken met de kinderen. Kinderen raken hierdoor op spelenderwijze vertrouwd met andere talen en culturen, hetgeen contact met anderen makkelijker maakt en kinderen vaardigheden aanleren waar ze later op de basisschool en verder hun vruchten van kunnen plukken.

Vier ogen beleid

Met het vier ogen principe wordt bedoeld, dat de beroepskrachten op de kinderdagverblijven hun werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten, terwijl zij kunnen worden gezien of gehoord door een andere volwassene.

Het komt erop neer dat vanaf 2013 medewerkers in de kinderopvang wettelijk niet meer alleen op de groep mogen staan. Er moet altijd een tweede volwassene kunnen meekijken of meeluisteren en deze maatregel is in de praktijk vertaald naar:

-meer ogen op de groep,
-meer oren op de groep en
-transparantie van de ruimtes.

De Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK hebben samen over dit onderwerp een speciaal boekje ’Vierogenprincipe in de praktijk’ uitgebracht en in het ‘Vierogenbeleid’ is het vier ogen principe op kindercentrum De Oude Dijk nader uitgewerkt.

Algemene voorwaarden

Voor alle vormen van kinderopvang binnen Kinderorganisatie ‘Anelda’  gelden de Algemene voorwaarden van de branchevereniging Kinderopvang. Deze algemene voorwaarden alsmede de aanvullende voorwaarden en algemene huisregels maken onderdeel uit van de plaatsingsovereenkomst die u bij ons afsluit.

In de aanvullende voorwaarden worden o.a. de volgende onderwerpen beschreven:

  • de plaatsingsprocedure.afmelden,
  • wijzigingen,
  • extra dagen.annulering of beëindiging van de opvang.

Downloads

Pedagogisch beleidsplan

Voorwaarden 2020

Aanvullende voorwaarden Anelda 2020

Algemene huisregels Anelda 2020

Algemene voorwaarden kinderopvang

Vierogen beleid

Peuter moment beleid

Open deuren beleid 2014

Brochure BOINK

Citroen kuitwikkel bij koorts

Kamille buikkompres

Voedingsbad

Oorkompres