Informatie

Informatie

Het kindercentrum is geopend van maandag t/m vrijdag, het gehele jaar door met uitsluitsel van de reguliere feestdagen.
De openingstijden vallen tussen 06.30 en 19.00 uur, zijn afhankelijk van aangevraagde opvang en kan elke dag wisselend zijn. Basis openingstijden zijn tussen 08.00 en 17.30 uur. Er zijn mogelijkheden voor flexibele opvang.
Overdag worden de kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd tot eigen spel en ontdekken. De omgeving is zo ingericht dat kinderen zelfstandig bij het speelgoed en de speelhoeken kunnen komen. Er wordt continu gekeken naar wat de kinderen nodig hebben en waar nodig wordt er bijgestuurd. Naarmate de kinderen ouder worden, worden er activiteiten aangeboden ter verdieping en ondersteuning van hun ontwikkeling. Alle activiteiten vallen binnen de seizoenen en daarbij behorende jaarfeesten. De kinderen worden dagelijks geobserveerd en deze informatie wordt gedeeld met de ouders via het kindschrift, de kindmap, tijdens de dagelijkse momenten van overdracht en jaarlijkse oudergesprekken.
Er geldt een minimale afname van 6 uur per kind per dag voor dagopvang, 2 dagdelen per kind, per week voor de peuterspeelzaal en 4 uur per kind per dag voor buitenschoolse opvang.
Wilt u meer weten of een keertje komen sfeer proeven? Loop gerust eens binnen of bel met de locatie. De locatie is telefonisch het best bereikbaar tussen 08.30 en 17.30 uur. Voor een bezichtiging graag van te voren contact opnemen.
 
Meertalig beleid
Binnen het kindercentrum is er veel aandacht voor het aanbieden van meer dan alleen het Nederlands. Kinderen worden in aanraking gebracht met in beginsel het Fries en Engels, maar ook andere talen worden op projectbasis niet geschuwd.
De talen komen naar voren in de seizoen activiteiten, waarbij in elke taal een verhaal, gedicht of lied aangeboden worden en talen worden gekoppeld aan personen, waarbij vaste medewerkers hun eigen taal vasthouden in het werken met de kinderen. Kinderen raken hierdoor op spelenderwijze vertrouwd met andere talen en culturen, hetgeen contact met anderen makkelijker maakt en kinderen vaardigheden aanleren waar ze later op de basisschool en verder hun vruchten van kunnen plukken.
 
Overname
Het kindercentrum is per 1 maart 2023 overgenomen door Thuishuis Stap foar Stap te Joure.
Meer informatie over aanmelding en inschrijving kunt u terugvinden op hun website, te weten: www.thuishuisstapfoarstap.nl.