Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Kindercentrum De oude Dijk ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan zij niet garanderen dat de informatie juist en volledig is op het moment waarop de gebruiker deze raadpleegt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist en volledig is. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten ontleend worden. In de reglementen van kindercentrum De Oude Dijk vindt u de juiste informatie.

Beschikbaarheid

Kindercentrum De Oude Dijk spant zich in om haar website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van haar website.

Hyperlinks

Sommige hyperlinks op deze website leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen. Kindercentrum De Oude Dijk biedt geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op deze websites en/of server.