Contact


Kindercentrum De Oude Dijk

Kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang
Bezoekadres: Frederik Hendrikstraat 39 te 8606 EG Sneek
Telefoon : (0515) 795065
Mobiel : (06) 57830857
E-mail : sneek@thuishuisstapfoarstap.nl
Website: www.kcdeoudedijk.nl
 
Thuishuis Stap Foar Stap
Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang
Bezoekadres: Midstraat 10 te 8501 AP Joure
Mobiel : (06) 24894842
E-mail : info@thuishuisstapfoarstap.nl
Website: www.thuishuisstapfoarstap.nl


LRK-nummer dagopvang : 763031690
LRK-nummer buitenschoolse opvang : 978252494.